Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü

İSMET KARTAL

İSMET KARTAL

Biography

Bilkent Üniversitesinden mezun olan Kartal Ocak 2013’te 37 yaşında P&G Türkiye ve Kafkasya CFO’su olarak göreve atandı. Şirketin büyümesine yönelik yol haritası oluşturdu. Kısa ve uzun vadeli yeni ürün lansmanlarının planlanması ve büyümeye kaynak sağlanmasını gerçekleştirdi. P&G Türkiye’nin sadeleştirme programından sorumlu. Karar verme ve iş yapma süreçlerinin iyileştirilmesi, çalışanların verimliliğini artıracak iyileştirmelerin yapılması, kazanmaya odaklı kültürün hızlı yayılması için çalıştı.